กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   วันเด็กแห่งชาติ 2562
กิจกรรมปี 2562

12 ม.ค. 2562

วันเด็กแห่งชาติ 2562

559 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน
สวนนกชัยนาท ร่วมกับ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี

ขอเชิญน้องๆ เยาวชน เที่ยวชมและร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

พบกับซุ้มกิจกรรมสันทนาการจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี 

พร้อมรับของขวัญมากมาย

วันที่สร้าง : 09 มกราคม 2562

0

แบ่งปัน

12 ม.ค. 2562

หมู่ที่ 4 ถนนพหลโยธิน
ตำบลเขาท่าพระ
อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

โทรศัพท์ : 056-476 624, 056-476 617 ext. 218

โทรสาร :