กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   วันเด็กแห่งชาติ 2562
กิจกรรมปี 2562

12 ม.ค. 2562

วันเด็กแห่งชาติ 2562

165 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย จัดโครงการแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน

วันเด็กแห่งชาติ 2562 ในวันที่ 12 มกราคม 2562

วันที่สร้าง : 09 มกราคม 2562

0

แบ่งปัน

12 ม.ค. 2562

หมู่ 2 ถนนท่าสงกรานต์
ตำบลในเมือง
อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

โทรศัพท์ : 044-471 168

โทรสาร : 044-471 167