กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   พิพิธภัณฑ์ลอยน้ำ “เรือศรีมหาสมุทร”
กิจกรรมปี 2561

15 พ.ย. 2561

13 ม.ค. 2562

พิพิธภัณฑ์ลอยน้ำ “เรือศรีมหาสมุทร”

ไอคอนสยาม

363 ผู้เข้าชม

2

แบ่งปัน

เนื่องในวาระครบรอบ 250 ปี แห่งการสถาปนากรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร” ไอคอนสยาม ร่วมเฉลิมฉลองด้วยการสร้างสรรค์พิพิธภัณฑ์ลอยน้ำแห่งแรกของประเทศไทย ภายใต้ชื่อ เรือศรีมหาสมุทร เรือสำเภาจีนหลงยุคที่บรรทุกอารยธรรมอันล้ำค่าในสมัยธนบุรีมาเผยแพร่ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลก นำเสนอผ่านเทคนิคการจัดแสดงที่หลากหลาย โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการสงคราม ด้านการฟื้นฟูบ้านเมือง และด้านเศรษฐกิจ นอกเหนือจากนิทรรศการแล้ว ยังมีเกร็ดความรู้เกี่ยวกับเรือสำเภา วิถีชีวิตภายในเรือ และจุดชมวิวมองเห็นโค้งแม่น้ำเจ้าพระยาที่สวยที่สุดอีกแห่งหนึ่ง

 

พิพิธภัณฑ์ลอยน้ำ เรือศรีมหาสมุทร” จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 - 13 มกราคม 2562 เปิดให้บริการเวลา 11.30 - 20.00 น. โดยจะมีรอบเข้าชมทุกๆ 20 นาที

  • รอบแรกเวลา 11.40 น. รอบสุดท้ายเวลา 19.20 น. 
  • เปิดให้ชมบรรยากาศเรือเฉพาะชั้น 1 ในรอบ 19.40 จนถึงเวลาปิดให้บริการ 20.00 น. 

โดยจะต้องลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียนพิพิธภัณฑ์ลอยน้ำ เรือศรีมหาสมุทร” (ตรงข้ามร้าน Coffee Bean by Dao) ชั้น ภายในห้างไอคอนสยาม

 

ข้อมูลจาก Facesheet เปิดนิทรรศการ

 

 

 

วันที่สร้าง : 29 พฤศจิกายน 2561

2

แบ่งปัน

15 พ.ย. 2561 - 13 ม.ค. 2562

11:30 - 20:00