กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   แอ่วเฮือนเยือนผญา
กิจกรรมปี 2561

14 พ.ย. 2561

16 พ.ย. 2561

แอ่วเฮือนเยือนผญา

112 ผู้เข้าชม

1

แบ่งปัน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)

  ขอเชิญร่วมงาน พิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิตล้านนา "แอ่วเฮือนเยือนผญา"       สัมผัสกับบรรยากาศในพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ที่สร้างสีสันและมีชีวิตด้วยกิจกรรม    
  • จำลองวิถีชีวิต ภูมิปัญญาชาวล้านนา
  • การจัดแสดงอุปกรณ์ข้าวของ เครื่องใช้ในครัวเรือน 
  • การสาธิตศิลปหัตถกรรม การแต่งกายของผู้คน จากอดีตสู่ยุคล้านนาสร้างสรรค์ 
  • กิจกรรมของ ชาติพันธุ์ล้านนา ไทลื้อ ไทเขิน ไทยวน ไทใหญ่
  • กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจากเครือข่ายชุมชุนในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน 

 

เพื่อสร้างความร่วมมือในการส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นและสร้างบรรยากาศในการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ และร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น

      ระหว่างวันที่ 14 – 16 พฤศจิกายน 2561  เวลา 09.00 - 17.00 น.
ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    อัตราค่าธรรมเนียมการเข้าชม
1.บุคคลทั่วไป อัตราคนละ 20 บาท
2.นักเรียน นักศึกษาและผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป อัตราคนละ 10 บาท
3.เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี พระภิกษุ สามเณร และแม่ชี ยกเว้นค่าธรรมเนียม

    สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่https://goo.gl/P2uVBf

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053 – 943 625-26

วันที่สร้าง : 15 พฤศจิกายน 2561

1

แบ่งปัน

14 พ.ย. 2561 - 16 พ.ย. 2561

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว
ตำบลสุเทพ
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

โทรศัพท์ : 053-943 626

โทรสาร : 053-222 680