กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   นิทรรศการ “ผจญภัย อนุรักษ์ สัตว์ป่าสงวน”
กิจกรรมปี 2561

21 ต.ค. 2561

31 มี.ค. 2562

นิทรรศการ “ผจญภัย อนุรักษ์ สัตว์ป่าสงวน”

360 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากรสามเสนใน 

เปิดตัวนิทรรศการใหม่ “ผจญภัย อนุรักษ์ สัตว์ป่าสงวน”

 

*เข้าชมฟรีตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2562  เวลา  08.30 - 16.00 น.* 

วันที่สร้าง : 14 พฤศจิกายน 2561

0

แบ่งปัน

21 ต.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2562

08:30 - 16:00

ชั้น 2 อาคารปฎิบัติการไปรษณีย์สามเสนใน ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-271-2439

โทรสาร :