กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์
กิจกรรมปี 2561

15 ก.ย. 2561

30 ก.ย. 2561

นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์

590 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

15 กันยายน วันศิลป์ พีระศรีนิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี 2561โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบ สืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3เปิดให้เข้าชมวันนี้เป็นวันแรก จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2561ณ ห้องนิทรรศการ 5 ชั้น 2 #หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน#rcacbkk#วันศิลป์พีระศรี

วันที่สร้าง : 15 กันยายน 2561

0

แบ่งปัน

15 ก.ย. 2561 - 30 ก.ย. 2561

10:00 - 19:00

เลขที่ 84 ถนนราชดำเนินกลาง
แขวงบวรนิเวศ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 0 2224 8030 ต่อ 202

โทรสาร : 02 224 8031