กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะการแสดงร่วมสมัย
กิจกรรมปี 2561

15 ก.ย. 2561

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะการแสดงร่วมสมัย

378 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะการแสดงร่วมสมัย (การเต้นร่วมสมัย และ ออกแบบท่าเต้น) “The Organic Movements and Choreography Through Time and Space“ Workshop

โดยวิทยากร นางสาว นวินดา ปัจฉิมสวัสดิ์ วรรธนะโกวินท์ (ครูหลอดไฟ)

ณ ห้องออดิทอเรียม หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน วันเสาร์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.

อบรมฟรี สมัครเข้าอบรมและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. ๐ ๒ ๒๐๙ ๓๗๕๒-๕๔ และติดตามข่าวสารได้ใน Facebook Theatre for Youth OCAC

วันที่สร้าง : 15 กันยายน 2561

0

แบ่งปัน

15 ก.ย. 2561

09:00 - 17:00

เลขที่ 84 ถนนราชดำเนินกลาง
แขวงบวรนิเวศ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 0 2224 8030 ต่อ 202

โทรสาร : 02 224 8031