กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   นิทรรศการ "ภูมิทัศน์ที่มีชีวิต" 
กิจกรรมปี 2561

05 มิ.ย. 2561

01 ก.ค. 2561

นิทรรศการ "ภูมิทัศน์ที่มีชีวิต"

590 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

ชื่องาน: นิทรรศการ "ภูมิทัศน์ที่มีชีวิต" (Living Landscape : Ing - Kok - Maekhong Art Exhibition)

 

นิทรรศการศิลปะ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก นิทรรศการครั้งนี้เป็นการบอกเล่าเรื่องราวลุ่มน้ำและผู้คนในชุมชนที่ต่างต้องทำหน้าที่ให้เกิดความสมดุลเพื่อส่งผ่านความยั่งยืนสู่คนรุ่นหลัง และความงดงามในงานศิลปะครั้งนี้ได้บอกเล่าถึงชีวิตนิเวศวัฒนธรรมและเรื่องราวความสัมพันธ์ของผู้คนที่หลากหลายและอยู่ภายใต้ภูมิทัศน์ลุ่มน้ำเดียวกัน

 

สถานที่: ห้องแสดงนิทรรศการชั้น 2 ณ ขัวศิลปะเชียงราย

เข้าชมฟรี 

วันที่สร้าง : 13 มิถุนายน 2561

0

แบ่งปัน

05 มิ.ย. 2561 - 01 ก.ค. 2561

10:00 - 19:00

551 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน
ตำบลบ้านดู่
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

โทรศัพท์ : 0-5316 6623, 088-418 5431, 094-605 3030, 095-448 9551

โทรสาร : 0-5316 6624