คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   นิทรรศการ "ภูมิทัศน์ที่มีชีวิต" 
กิจกรรมปี 2561

05 มิ.ย. 2561

01 ก.ค. 2561

นิทรรศการ "ภูมิทัศน์ที่มีชีวิต"

749 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

ชื่องาน: นิทรรศการ "ภูมิทัศน์ที่มีชีวิต" (Living Landscape : Ing - Kok - Maekhong Art Exhibition)

 

นิทรรศการศิลปะ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก นิทรรศการครั้งนี้เป็นการบอกเล่าเรื่องราวลุ่มน้ำและผู้คนในชุมชนที่ต่างต้องทำหน้าที่ให้เกิดความสมดุลเพื่อส่งผ่านความยั่งยืนสู่คนรุ่นหลัง และความงดงามในงานศิลปะครั้งนี้ได้บอกเล่าถึงชีวิตนิเวศวัฒนธรรมและเรื่องราวความสัมพันธ์ของผู้คนที่หลากหลายและอยู่ภายใต้ภูมิทัศน์ลุ่มน้ำเดียวกัน

 

สถานที่: ห้องแสดงนิทรรศการชั้น 2 ณ ขัวศิลปะเชียงราย

เข้าชมฟรี 

วันที่สร้าง : 13 มิถุนายน 2561

0

แบ่งปัน

05 มิ.ย. 2561 - 01 ก.ค. 2561

10:00 - 19:00

551 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน
ตำบลบ้านดู่
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

โทรศัพท์ : 0-5316 6623, 088-418 5431, 094-605 3030, 095-448 9551

โทรสาร : 0-5316 6624