กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   บรรยายพิเศษ การรักษาวัตถุมรดกในชุมชน
กิจกรรมปี 2561

06 มิ.ย. 2561

บรรยายพิเศษ การรักษาวัตถุมรดกในชุมชน

506 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา และ เครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่

ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "การรักษาวัตถุมรดกในชุมชน"

 

วันที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00-10.30 น.

วันที่สร้าง : 06 มิถุนายน 2561

0

แบ่งปัน

06 มิ.ย. 2561

09:00 - 10:30

ถนนพระปกเกล้า
ตำบลศรีภูมิ
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

โทรศัพท์ : 0-5321-7793, 0-5321-9833

โทรสาร : 0-5321-9833