กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   ร่วมคัดเลือกเป็นสุดยอดพิพิธภัณฑ์คุณภาพ
กิจกรรมปี 2561

01 มิ.ย. 2561

31 ก.ค. 2561

ร่วมคัดเลือกเป็นสุดยอดพิพิธภัณฑ์คุณภาพ

7362 ผู้เข้าชม

54

แบ่งปัน

Museum Thailand 
ขอเชิญพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ทั่วประเทศ

เข้าร่วมคัดเลือกเป็นสุดยอดพิพิธภัณฑ์คุณภาพแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 

เพื่อพัฒนาศักยภาพพิพิภัณฑ์ไทยก้าวสู่มาตรฐานสากล

โดยยึดหลักการเชิงจริยศาสตร์ทางวิชาชีพในสายงานพิพิธภัณฑ์ (ICOM (International council of museums ) 

 

โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาและกรรมการ จำนวน 7 ท่าน ในการคัดเลือกพิพิธภัณฑ์และตัดสินรางวัลให้ครอบคลุมการพิจารณาเนื้อหาของการประกวดทั้งหมด เพื่อพัฒนาศักยภาพพิพิธภัณฑ์ไทยให้ก้าวสู่มาตรฐานสากล แยกประเภทตามฐานศาสตร์ความรู้ 5 สาย ดังนี้

1. พิพิธภัณฑ์ตัวแทนทางวัฒนธรรม 

2. พิพิธภัณฑ์ตัวแทนทางด้านสังคม 

3. พิพิธภัณฑ์ตัวแทนทางด้านเศรษฐกิจ 

4. พิพิธภัณฑ์ตัวแทนทางด้านวิทยาศาสตร์ 

5. พิพิธภัณฑ์ตัวแทนทางด้านสิ่งแวดล้อม

ในปีนี้รางวัล Museum Thailand Awards 2018 แบ่งเป็น 2 ประเภท ประกอบด้วย

1. รางวัล Museum Thailand Awards 2018  จำนวน 15 รางวัล

• พิพิธภัณฑ์ตัวแทนทางด้านวัฒนธรรม จำนวน 3 รางวัล

• พิพิธภัณฑ์ตัวแทนทางด้านสังคม จำนวน 3 รางวัล

• พิพิธภัณฑ์ตัวแทนทางด้านเศรษฐกิจ จำนวน 3 รางวัล

• พิพิธภัณฑ์ตัวแทนทางด้านวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รางวัล

• พิพิธภัณฑ์ตัวแทนทางด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 รางวัล

2. รางวัล Museum Thailand Popular Vote 2018  จำนวน 10 รางวัล 

โดยทั้ง 25 พิพิธภัณฑ์ ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับการเผยแพร่ผ่านนิทรรศการในวันงานประกาศผลรางวัลและจะได้รับมอบโล่ห์รางวัลเกียรติยศ

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่

**ส่งใบสมัครภายในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2561** 
ได้ตามช่องทางเหล่านี้

• ทางไปรษณีย์จ่าหน้าซองถึง

โครงการ Museum Thailand Awards 2018

ฝ่ายเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ(มิวเซียมสยาม)

เลขที่ 4 ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

• ทางอีเมล์: Museumthailandawards@ndmi.or.th 
 
• ส่งเอกสารด้วยตนเองที่
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ(มิวเซียมสยาม) อาคารสํานักงาน ชั้น 1 
ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

สอบถามเพิ่มเติม
02 – 225 2777 ต่อ 427 (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.30-16.30 น.)

 

วันที่สร้าง : 02 มิถุนายน 2561

54

แบ่งปัน

01 มิ.ย. 2561 - 31 ก.ค. 2561