กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   นิทรรศการผลงานสีน้ำ มังคละสหลี๋เวียงแก้วเจียงใหม่
กิจกรรมปี 2561

01 มิ.ย. 2561

20 มิ.ย. 2561

นิทรรศการผลงานสีน้ำ มังคละสหลี๋เวียงแก้วเจียงใหม่

462 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและร่วมชมนิทรรศการ 

ผลงานสีน้ำ  “มังคละสหลี๋เวียงแก้วเจียงใหม่เมืองงาม”

ในวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 18.00 น. 

ณ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่

 

โดยมี นายเชิดชาย ศรีวิชัย (สล่าตุ๋ย แต้มงาม) ประธานกลุ่มสล่าสีน้ำเชียงใหม่ได้รวมตัวสล่าสีน้ำในจังหวัดเชียงใหม่และต่างจังหวัด เช่น

 

  • ผศ.สล่า บุญรัตน์ ณ วิชัย ประธานชมรมส่งเสริมสล่าล้านนา
  • อ.สุวิทย์ ใจป้อม นายกสมาคม ขัวศิลป์ จ.เชียงราย

 

และศิลปินสีน้ำโลก ที่ถูกคัดเลือกไปแสดงผลงานสีน้ำ ที่ประเทศ อิตาลี

  • อ.ธนกร ไชยจินดา
  • อ.เสกสรรค์ สิงห์อ่อน
  • อ.สุรักษ์ เวียงแสง
  • คุณพิกุลทอง เวียงนิล
  • คุณเกศแก้ว สูงขาว

 

และศิลปิน(สล่า)สีน้ำอีกมากกว่า 50 คน  ผลงานมากว่า 100 ชิ้น เขียนวัดในเขตเมืองเก่าของเมืองเชียงใหม่ จำนวน 57 วัด เขียนในเขตกำแพงเมืองชั้นใน 38 วัด และเขตกำแพงเมืองชั้นนอก 19 วัด

 

นิทรรศการ สีน้ำ มังคละสหลี๋เวียงแก้วเจียงใหม่เมืองงาม

จัดแสดงระหว่างวันที่ 1 - 20 มิถุนายน 2561

ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น 2  

หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่

เปิดบริการให้เข้าชมวันอังคาร - วันอาทิตย์

เวลา 08.30 - 17.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ปิดทำการวันจันทร์

 

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทรศัพท์ 053-217 793, โทรสาร 053-219 833

www.cmocity.com

www.facebook.com/cm.3museum

วันที่สร้าง : 30 พฤษภาคม 2561

0

แบ่งปัน

01 มิ.ย. 2561 - 20 มิ.ย. 2561

08:30 - 17:00

ถนนพระปกเกล้า
ตำบลศรีภูมิ
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

โทรศัพท์ : 0-5321-7793, 0-5321-9833

โทรสาร : 0-5321-9833