กิจกรรม

 1. หน้าแรก
 2.    >   
 3.    >   ประกวดการถ่ายภาพ ประจำปี 2561
กิจกรรมปี 2561

22 พ.ค. 2561

31 พ.ค. 2561

ประกวดการถ่ายภาพ ประจำปี 2561

372 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จัดกิจกรรมประกวดการถ่ายภาพ ประจำปี ๒๕๖๑ 

ภายใต้หัวข้อ 

"ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ร้อยใจไทยอาเซียน" 

และ 

"ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๖ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ วิถีชีวิต เทศกาล ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย" 

 

ขอเชิญชวนนักถ่ายภาพทั้งมืออาชีพ และสมัครเล่น รวมทั้งนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานภาพถ่ายชิงเงินและโล่รางวัล

 • รางวัลชนะเลิศ ๕๐,๐๐๐ บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ๓๐,๐๐๐ บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ๒๐,๐๐๐ บาท
 • รางวัลชมเชย ๒๐ รางวัลๆละ ๓,๐๐๐ บาท
 •  

   

  หมายเหตุ 

  ๑ ท่าน มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวดได้ทั้ง ๒ หัวข้อ หรือ หัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง หัวข้อละไม่เกิน ๕ ผลงาน 

  หมดเขตรับผลงาน ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๑ โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซด์สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

   

  #ocac #สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย #http://www.ocac.go.th

  วันที่สร้าง : 22 พฤษภาคม 2561

  0

  แบ่งปัน

  22 พ.ค. 2561 - 31 พ.ค. 2561

  เลขที่ 84 ถนนราชดำเนินกลาง
  แขวงบวรนิเวศ
  เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

  โทรศัพท์ : 0 2224 8030 ต่อ 202

  โทรสาร : 02 224 8031