กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   "นิทรรศการแสดงผลงานศิลปกรรม สาระ รูปทรงแห่งสัจจะ
กิจกรรมปี 2561

10 พ.ค. 2561

30 พ.ค. 2561

"นิทรรศการแสดงผลงานศิลปกรรม สาระ รูปทรงแห่งสัจจะ

446 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน
 

ร่วมชม "นิทรรศการแสดงผลงานศิลปกรรม สาระ รูปทรงแห่งสัจจะ"  โดยศิลปิน ปัทมาสน์ พิณนุกูล  ระหว่างวันที่ 10-30 พฤษภาคม 2561ทุกวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 09.00-16.00 น. ณ อาคารแสดงงานนิทรรศการหมุนเวียน (ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน) จังหวัดกระบี่  

วันที่สร้าง : 16 พฤษภาคม 2561

0

แบ่งปัน

10 พ.ค. 2561 - 30 พ.ค. 2561

09:00 - 16:00

ถนนมหาราช
ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

โทรศัพท์ : 083-4267394 หรือ 075-621359

โทรสาร : 075-621359