คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

 1. หน้าแรก
 2.    >   
 3.    >   ครุยเจ้าหลวง จากราชสำนักสยามสู่ประเทศราช
กิจกรรมปี 2561

25 พ.ค. 2561

ครุยเจ้าหลวง จากราชสำนักสยามสู่ประเทศราช

1161 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน
โครงการเผยแพร่ความรู้ "หริภุญไชยอยากเล่า" เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี ๒๕๖๑

 • ครุยเจ้าหลวง จากราชสำนักสยามสู่ประเทศราช  
 • โดย  อาจารย์ประภัสสร  โพธิ์ศรีทอง (นักประวัติศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญผ้าอินเดีย)

 • การจัดแสดง การจัดเก็บ และดูแลรักษาผ้าโบราณ
 • โดย  คุณพวงพร  ศรีสมบูรณ์ (นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ กรมศิลปากร)

   

  วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.

  ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย

   

  สำรองที่นั่งได้ที่ กล่องข้อความ Page พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย ลำพูน

  หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๓ - ๕๑๑ ๑๘๖ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

   

   

  วันที่สร้าง : 10 พฤษภาคม 2561

  0

  แบ่งปัน

  25 พ.ค. 2561

  08:00 - 17:00

  122 ถนนอินทยงยศ
  ตำบลในเมือง
  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

  โทรศัพท์ : 053-511 186

  โทรสาร : 053-530 536