กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   สุนทรียะ คุณค่า วิถีชีวิตอีสาน
กิจกรรมปี 2561

24 เม.ย. 2561

30 เม.ย. 2561

สุนทรียะ คุณค่า วิถีชีวิตอีสาน

681 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน
”โลกเปลี่ยนไป วิถีวัฒนธรรมไทยเปลี่ยนแปลง?: สุนทรียะ คุณค่า วิถีชีวิตอีสาน”

 

ภาควิชานฤมิตศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมเสวนาและเปิดงานนิทรรศการแสดงผลงานสร้างสรรค์นฤมิตศิลป์ ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 17.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการ 1 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน นิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที่ 24 - 30 เมษายน 2561

วันที่สร้าง : 20 เมษายน 2561

0

แบ่งปัน

24 เม.ย. 2561 - 30 เม.ย. 2561

10:00 - 19:00

เลขที่ 84 ถนนราชดำเนินกลาง
แขวงบวรนิเวศ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 0 2224 8030 ต่อ 202

โทรสาร : 02 224 8031