กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   ประกวดหนูน้อยสงกรานต์บ้านสมเด็จฯ 
กิจกรรมปี 2561

10 เม.ย. 2561

ประกวดหนูน้อยสงกรานต์บ้านสมเด็จฯ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

396 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

ขอเชิญเยาวชน อายุระหว่าง  ๖ – ๙ ปี ร่วมประกวด หนูน้อยสงกรานต์บ้านสมเด็จฯ ประจำปี ๒๕๖๑ 

ชิงเงินรางวัลกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท  ในวันอังคารที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑

ณ ลานกิจกรรม ชั้น ๑ อาคาร ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 

 โหลดใบสมัครและหลักเกณฑ์ได้ที่ http://culture.bsru.ac.th/wp-content/uploads/2018/03/2018-04-10-ใบสมัครหนูน้อยฯ-หลักเกณฑ์สงกรานต์-บ้านสมเด็จ-61.pdf

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เลขที่ ๑๐๖๑ ชอยอิสรภาพ๑๕ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐

โทรศัพท์ ๐-๒๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐

เว็บไซต์ http://culture.bsru.ac.th . อีเมล culturebsru@gmail.com . เฟสบุ๊ก culture.bsru@facebook.com

วันที่สร้าง : 16 มีนาคม 2561

0

แบ่งปัน

10 เม.ย. 2561

๑๐๖๑ ชอยอิสรภาพ๑๕ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐