กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   นิทรรศการงานศิลป์ โดยศิลปินกว่า 13 ประเทศทั่วโลก
กิจกรรมปี 2561

23 ก.พ. 2561

27 มิ.ย. 2562

นิทรรศการงานศิลป์ โดยศิลปินกว่า 13 ประเทศทั่วโลก

971 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

นิทรรศการงานศิลปะ โดยศิลปินไทย ศิลปินแห่งชาติ และศิลปินนานาชาติ กว่า 13 ประเทศ

เปิดให้เข้าชมแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ณ หอสิลป์อันดามัน จังหวัดกระบี่

วันที่สร้าง : 24 กุมภาพันธ์ 2561

0

แบ่งปัน

23 ก.พ. 2561 - 27 มิ.ย. 2562

09:00 - 16:00

ถนนมหาราช
ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

โทรศัพท์ : 083-4267394 หรือ 075-621359

โทรสาร : 075-621359