คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   โครงการเผยแพร่ความรู้ "หริภุญไชย อยากเล่า"
กิจกรรมปี 2561

23 ก.พ. 2561

โครงการเผยแพร่ความรู้ "หริภุญไชย อยากเล่า"

1332 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

โครงการเผยแพร่ความรู้ "หริภุญไชย อยากเล่า" เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ปี ๒๕๖๑ หัวข้อบรรยาย "ข้อมูลใหม่ เมืองหละปูน จากหลักฐานจารึกและเอกสารโบราณ วันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๗.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย *****************************************************************************

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.     ลงทะเบียนและรับเอกสาร

๑๓.๐๐ - ๑๓.๓๐ น.     พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน  กล่าวสัมโมทนียกถา

๑๓.๓๐ - ๑๔.๓๐ น.     การบรรยายเรื่อง "เล่าความหลัง" การสำรวจ สืบค้น ข้อมูลจารึกเมืองลำพูน ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๑๕  โดย นายเทิม มีเต็ม นักภาษาโบราณ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมศิลปากร

๑๔.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.     การบรรยายเรื่อง "ข้อมูลใหม่ จารึกเมืองลำพูนจากฐานพระพุทธรูปบุเงิน" โดย นางสาวชรพร  อังกูรชัชชัย นักภาษาโบราณชำนาญการ กรมศิลปากร

๑๕.๓๐ - ๑๕.๔๕ น.     พักรับประทานอาหารว่าง

๑๕.๔๕ - ๑๗.๐๐ น.     การบรรยายเรื่อง "ข้อมูลใหม่ เมืองหละปูน จากหลักฐานจารึกและเอกสารโบราณ" โดย ดร.ชัปนะ ปิ่นเงิน  สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

 

หมายเหตุ กำหนดการและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  

วันที่สร้าง : 29 มกราคม 2561

0

แบ่งปัน

23 ก.พ. 2561

13:00 - 17:00

122 ถนนอินทยงยศ
ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

โทรศัพท์ : 053-511 186

โทรสาร : 053-530 536