กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   วันเด็กแห่งชาติ 2561
กิจกรรมปี 2561

13 ม.ค. 2561

วันเด็กแห่งชาติ 2561

890 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

พบกับกิจกรรมวันเด็กที่น่าสนใจ ได้แก่

กิจกรรมการแสดงเครื่องบินบังคับวิทยุ 

กิจกรรมพับเครื่องบินกระดาษ

รวมทั้งชมเครื่องบินที่ประจำการในกองทัพอากาศ ตั้งแต่อดีต-ปัจจุบัน

วันที่สร้าง : 10 มกราคม 2561

0

แบ่งปัน

13 ม.ค. 2561

07:00 - 16:00

เลขที่ 171 ถนนพหลโยธิน
แขวงสีกัน
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-534 1853, 02-534 1764

โทรสาร : 02-534 1853