กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   อาคารพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์จังหวัดจันทบุรี
กิจกรรมปี 2560

01 พ.ค. 2560

31 พ.ค. 2560

อาคารพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์จังหวัดจันทบุรี

1141 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

ประวัตฺิศาสตร์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

วันที่สร้าง : 24 พฤษภาคม 2560

0

แบ่งปัน

01 พ.ค. 2560 - 31 พ.ค. 2560

08:00 - 17:00

ค่ายตากสิน
ตำบลวัดใหม่
อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

โทรศัพท์ : 0931167403

โทรสาร : 039325350