โปรโมชั่นทั้งหมด

  1. หน้าแรก
  2.    >   โปรโมชั่นทั้งหมด
  3.    >   เข้าชมฟรี ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์

ฟรี

เข้าชมฟรี ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์

01 พ.ค. 2560 - 31 มี.ค. 2563 09:00 - 16:00

1735 ผู้เข้าชม

13

แบ่งปัน

ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน 


เปิดเข้าชมฟรี ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์


เวลา 09.00-16.00 น.


จะมาคนเดียว มาคู่ หรือมาเป็นหมู่คณะ ชมฟรีทุกคนทุกวัย


**กรณีเป็นหมู่คณะ กรุณาโทรแจ้ง 089-8661386 คุณเอมอร ล่วงหน้า อย่างน้อย 2 สัปดาห์***

วันที่สร้าง : 22 พฤษภาคม 2560

13

แบ่งปัน

ถนนมหาราช
ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

โทรศัพท์ : 083-4267394 หรือ 075-621359

โทรสาร : 075-621359

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง