กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   นิทรรศการ “ยกระดับดัชนี CPI ให้ชาติไทยพ้นโกงกิน”
กิจกรรมปี 2559

07 ก.ย. 2559

31 ธ.ค. 2559

นิทรรศการ “ยกระดับดัชนี CPI ให้ชาติไทยพ้นโกงกิน”

606 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑ์ต้านโกงเปิดโซนใหม่ นิทรรศการหมุนเวียน “ยกระดับดัชนี CPI ให้ชาติไทยพ้นโกงกิน

พิพิธภัณฑ์ต้านโกงเปิดตัวนิทรรศการหมุนเวียน“ยกระดับดัชนี CPI ให้ชาติไทยพ้นโกงกิน” เพื่อเผยแพร่ความรู้การยกระดับค่า CPI หรือดัชนีภาพลักษณ์ คอร์รัปชัน ให้แก่ประชาชนที่สนใจได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในยกระดับค่าดัชนี CPI ให้สูงขึ้น โดยตั้งเป้าในปี พ.ศ. 2560 ประเทศไทยต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50

พร้อมกันนี้ ยังจัดแสดงภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลในโครงการ ภาพถ่ายเล่าเรื่อง NACC Story มุมมองความคิดเรื่องทุจริตคอรัปชั่นของ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ภายในโซนจัดแสดงดังกล่าวอีกด้วย

ผู้สนใจ สามารถเข้าชมโซนจัดแสดงดังกล่าวได้ที่ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนพิษณุโลก เขตดุสิตกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ (ไม่เสียค่าเข้าชม)

วันที่สร้าง : 31 สิงหาคม 2559

0

แบ่งปัน

07 ก.ย. 2559 - 31 ธ.ค. 2559

สำนักงาน ป.ป.ช. เลขที่ 165/1 ถนนพิษณุโลก
แขวงดุสิต
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-282 3836

โทรสาร : 02-280 2806 (ในวันและเวลาทำการ)