คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ย้อนกลับ

หลู้ข้าวหย่าก

ประเพณีหลู้ข้าวหย่ากู๊

      จังหวัดแม่ฮ่องสอนจะมีประเพณีหลู้ข้าวหย่ากู๊ ( หลู่ข้าวใหม่เดือนสาม) ข้าวหย่ากู๊มีลักษณะคล้ายข้าวเหนียวแดง ประชาชนตามป็อก(ชุมชน)ต่างๆจะช่วยกันกวนข้าวหย่ากู๊ ก่อนวันมาฆบูชา 1 วัน  วัตถุดิบก็นำมาจากบ้านช่วยกันคนละไม้คนละมือ ซึ่งก็มีเพียงข้าวเหนียว น้ำตาลทรายแดง  น้ำอ้อย  กะทิ น้ำ  เมื่อกวนจนได้ที่ข้าวเหนียวสุก  หอมแล้ว ก็จะช่วยกันขนใส่รถ  แห่ไปตามถนนถวายตามวัดต่างๆและให้ทานกับบ้านใกล้เรือนเคียง

      ประเพณีนี้มีความเป็นมาซึ่งมีผู้เล่าว่า เมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จออกไปบิณฑบาตรตามหมู่บ้านในท้องนาท้องไร่ บังเอิญขณะนั้นเกิดฝนตกทำให้พระพุทธเจ้าเปียกฝน จึงได้เข้าไปผิงไฟในโรงนา ขณะนั้นชาวนาเจ้าของโรงนา กำลังกวนข้าวหย่ากู๊ เมื่อทำเสร็จก็นำไปถวายพระพุทธเจ้า  พระพุทธเจ้ายังไม่ฉันท์ แต่นั่งผิงไฟ ชาวนาจึงใส่ฟืนเพิ่มขึ้นจนผ้าสบงจีวรของพระพุทธเจ้าแห้งดีแล้วจึงถวายข้าวหย่ากู๊  โดยมีความเชื่อว่าชาวนาหรือผู้ที่ทำนามีความเชื่อว่าถ้าได้ทำข้าวหย่ากู๊ไปถวายตามวัดและให้ทานกับเพื่อนบ้าน แล้วจะทำให้ในปีต่อไปทำนาจะได้ข้าวเพิ่มขึ้นอีก

 

ข้อมูลจาก  : เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

http://www.mmhs.go.th/

2,284 views

0

แบ่งปัน