คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   เทศกาลสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย
กิจกรรมปี 2559

13 เม.ย. 2559

17 เม.ย. 2559

เทศกาลสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย

828 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน
พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
ขอเชิญร่วมงาน เทศกาลสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย
ในวันที่ 13-17 เมษายน 2559
ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรศิลปินแห่งชาติกว่า 30 ท่าน อาทิเช่น คุณชินกร ไกรลาศ, คุณชลธี ธารทอง, คุณเศรษฐา ศิระฉายา, คุณชัยชนะ บุญนะโชติ, คุณเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ และแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ เป็นต้น
พิเศษสุด ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้น เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ ฟรี!!!

วันที่สร้าง : 20 เมษายน 2559

0

แบ่งปัน

13 เม.ย. 2559 - 17 เม.ย. 2559

08:00 - 17:00

43/2 หมู่ 1 ถนนบรมราชชนนี (ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี) กม.31
ตำบลขุนแก้ว
อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

โทรศัพท์ : 034-332 607, 034-966 839, 034-332 109 และ 090 – 404 0304

โทรสาร : 034-332 061