คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
Instructions for use
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

Back

Khao Kriab On

Aunt Lek, who inherited a Khao Kriab On (soft cracker)

         Khao Kriab On (soft cracker) or the Trat locals called Khao Kriab Whan (Sweet cracker), considered as a confection that the Trat locals commonly eaten as snack with coffee. Consisting of rice flour, sugar cane, smear cooked on a white cloth stretched on heating mouth of pot. When the flour is cooked, use a wooden spatula to lift flour up and place on a tray, fill inside stuff with blended grated coconut, boiled green beans, salt, sugar and added with roasted sesame. Roll and wrapped as a round bar and cover outside with a thin sheet of clear plastic. Most common sale, by put in a half of foam box, covered with another layer of plastic stretch. Soft crackers can be bought generally, particularly from the morning and evening markets, or at night markets in Trat downtown.

Aunty Lek Saguan-yart, age 65 yrs. Career : A soft cracker maker

 

The making is similar to Khao kriab Pak Mor (Pot Mouth cracker)

 

The stuff inside is made of blended grated coconut, boiled green beans with salt.

 

7,118 views

1

share

Museum in Trat

12 April 2023
17,276
612
30 July 2018
4,670
539
02 August 2018
6,135
587
22 August 2018
4,131
283