คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
Instructions for use
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

Back

Wat Yotha Nimit

King Taksin once visited Wat Yotha Nimit temple, true or not

Old Buddhist monastery, built in an Early Rattanakosin Period

 

         Wat Yotha Nimit or Wat Bot is one of very old temples located in municipal area, west of Trat. No one knows the history of when this temple was built exactly, but there was a story passed on that when the King Taksin came gathering troop at Trat town around this area, during the fall of Ayutthaya. At that time, they excavated earthwork in order to build the temple, but not enough time, since the troops had to return to Chanthaburi first. After the king left, the Interior Department had asked Buddhist monks continued to stay at this place. Later in the reign of King Rama III, he ordered Minister of treasury and Phraya Bodin Decha to attack Vietnamese force, so they took rest at Trat province. At free time, the troop also build the temple until it finally done. However, when investigating the evidence as the story, there is no such sentence in any of the royal chronicle. The royal chronicle has no record that Minister of treasury and Phraya Bodin Decha took rest at Trat province. There is only one clear event involved, that is when Phra Aphai Pipit, Phra Rachawarin, and Phra Thep Songkram control Chantaburi, Trat, and Rayong with Phraya Soratcha, Phraya Sena Anshit, Ruler of Kampod attacked Vietnamese camp on Thursday March 10, 1841.

         For the sentence that mentioned earlier about Phraya Bodin Decha and Minister of treasury that appears in the royal chronicle on January 1834, King Rama IV ordered Minister of treasury to be responsible to build Wat Yotha Nimit (Wat Bot) temple at Chantaburi province, together with rebuild a new Chantaburi town. As the context in this evidence, It can be implied that Wat Yotha Nimit in Chantaburi, and in Trat province share the same names, that might cause confusion between those two temples that to build Wat Yotha Nimit in Chantaburi rather than to build in Trat province.1

พระประธาน และภาพจิตกรรมฝาผนัง ในโบสถ์หลังเก่า

 

New Buddhist monastery.

 

ตู้พระไตรปิฎก สันนิฐานว่าอายุราวๆ สมัยต้นรัตนโกสิทร์

 

The King Taksin Shrine

 

........................................

1 Trat province, Office (1984) history of Ministry of Interior, Trat provincial area. Bangkok: Aksorn Samai Printing , 76

10,501 views

1

share

Museum in Trat

12 April 2023
17,276
612
30 July 2018
4,670
539
02 August 2018
6,135
587
22 August 2018
4,130
283