คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
Instructions for use
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

Back

Gem Rush

In the decades of 1967 – 1987, the gemstone that dug from Bo Rai district area was discovered.
Therefore, there were many people move in for digging and trading gemstones.

         In the past, gem digging and gem mining were careers with great income for Trat villagers around the gem mine. Bo Rai district was an abundant in natural resources including gem stones, many fortune adventure from all over directions relocate in to settle and make a living, The most reputation of Gemstones in Trat is Red Ruby or Siam Ruby, which its color and beauty. Siam Ruby is tougher than any other gems, the top of the high value gems. It has been called the "King Ruby". In Gem Rush era, People from everywhere came immigrant settlers there; hope his good luck from digging stones. Bo Rai population was then increasing rapidly. Gem mining during that time used any kind of all techniques to acquire valuable gems. From dug by workers' hand to use heavy machinery, then becoming gem industries. Resulting in a short of time, Gemstones in Bo Rai district were depleted dug up from the basement. Until about the year 1997 was the end of gemstone rush. Gem mining slump down, People went back to their hometown. Gem Mine was abandoned off. The ground that had been turned into gem mine, now became erosion pond. Environmental degradation. Government, private residents and Bo Ploy district, therefore, collaborate reforested to replace degraded one, and built Gems museum for the younger generations and the general public to learn the local assets history.1

         The influx of foreigners into town to dig and trade gemstone, made Bo Rai population increased. The fast civilization such as movie theaters, restaurants, skates rings, were gradually destroy natural resources to became decayed society. The current government and publics have tried to recover the situations, by built gem museum for studying and commemorate the glory of the past era.

Gemstone digging in early period, using any kind of common tools

The used of Gem sieving

........................................

Art and culture miscellaneous document Number 19 Trat province, 2013, 108

9,024 views

3

share

Museum in Trat

12 April 2023
19,716
612
30 July 2018
5,227
539
02 August 2018
6,747
587
22 August 2018
4,674
283