คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
Instructions for use
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

Back

Prince Taksin army

Prince Taksin army evaded Trat and seized Chinese junk, evidence of the major port

         After Prince Taksin army fought their way out of Sri Ayuthaya city to the east on January 3, 1766, for gathering larger forces to salvage Sri Ayuthaya back as soon as possible. He then went to Trat town (Muang Thung Yai), most of town officials and citizen were humble to him, except some captains of Chinese junk ships at the pier. Prince Taksin called them to meet, but they defied his asking. Prince Taksin then deployed naval forces to get surrounded their ships, conducted a naval battle for half a day to seize all of Chinese junks, and take lots of their treasures.1

         The naval battle with Chinese junk at Trat town was evidenced in the royal Thonburi chronicle, that is
 

         …. On Monday 1767, in the year of the pig, the royal naval forces with more than 1,000 men moved to surround the enemy. Phra Pichai and Luang Rajarin were ordered to be the forces’ commanders. Approximately 50 of battle ships with a large army mobilized to Baan Thung Yai and surrounded the enemy for a night.

         Nevertheless, the merchants did not all comply to Prince Taksin force. At dawn, Prince Taksin then ordered his commanders to seize all Chinese junks. The battle took around half a day, the merchant enemies could not sustain the royal forces, then defeated the battle and lost their treasures. Chinese merchants were now obey and respect to prince Taksin, also offering their daughters as tribute to the Prince.

 

         The presumption that the pier which the battle took place is now an area at the mouth of the Tapao canal, according to Phra Sathon Thanakorn (Mui Chaphanon) and Clerk Thong Charoensook explained in the literature “Dharma plant the faith”, which written in 1935; that is;

Tapao pier has its story since King Taksin salvage Siam
The great king is courage in fighting with Chinese junks
Merchants lost the battle with their ignorance
The defeat of Chinese junk, thus the name Tapao

 

........................................

1 The Thai Salvation of King Taksin the great, page 45

10,719 views

0

share

Museum in Trat

12 April 2023
19,800
612
30 July 2018
5,247
539
02 August 2018
6,784
587
22 August 2018
4,698
283