คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
Instructions for use
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

Back

Chinaware

A 400-years aged chinaware, evidence of the maritime trade between South-east Asian countries and China

         There are many places in Trat province at present that the chinawares were founded as evidence. However, most of them came from the sea, trawled for fish in the sea and happen to get chinaware within the net. Those chinawares were then given to Buppharam temple, to be kept in the temple museum. Some interested people bought for their collection. Moreover, there are chinawares that smuggled up from the sea where the ship sunk. Most of artifacts that were caught will be displayed and retained at the National Maritime Museum in Chanthaburi province. Most of chinaware can be divided into 2 types, which are brown-color porcelain made from Noi River stove in Singhburi and green-color porcelain made from Sri Satchanarai stove in Sukhothai province which were art style of late Ayutthaya period, in a 21 Buddhist Century around 400 years of ages.

         The most famous of chinaware in Trat province is green-color porcelain made from Sri Satchanarai (Ko Noi) aged in 20-21 Buddhist Century. The curly edged as a bracket was influenced from Chinese pottery that tried to imitate the flower, which began in Ye and Ming dynasties of China history.

         The current owner is Mr.Kiatichai Phokpiboon

..............................​​​​​​​..........

1 Report of antique investigation,  Marine police 5

26,230 views

0

share

Museum in Trat

12 April 2023
17,329
612
30 July 2018
4,680
539
02 August 2018
6,152
587
22 August 2018
4,140
283