คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
Instructions for use
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

Back

Ancient Stone Axe

Ancient stone axe, a human tool around 3,500-4,500 years of prehistoric period.

         Mr. Siri Aphiwat, chairman of “Tha Prik” farmer group, proudly presents his collection of ancient stone axes that he own and narrated the story of ancient stone axes collecting since his childhood. The story began with the visited at the national museum in Bangkok, where he discovered many ancient stone axes and wonder that in Trat province may contain some of these axes. He then started to research about ancient stone axes. The first prehistoric tool he found was an ancient stone axe that the village elders called “Kwan Fah”, which named after the lightning that usually strike on the place where it was found. Thai fighting cock gangster seek Kwan Fah axe, for there is a belief that when put “Kwan Fah” in the Fight cock henhouse, it will make the fight cock’s hen gave birth to the great fighting cock. Moreover, Mr. Siri Aphiwat also collects many of other ancient tools, such as cracked axes, polished stone axes, round axes, grinding stone.

         Generally, Polished Stone Axe is not an interesting object, because of their plain shape and color, especially when exhibiting in museum; no one would like to look at it. However, this ordinary item has some important; because it is the only evidence of the Lithic Technology evolution that can be adapted to a variety of useful applications. From household appliances, jewelry, weapons, sacred idols, materials, or even a plaque on the coffin can be made, depends on properties of rock. Forming and finishing with many techniques such as cracking, punching, nailed sting, grinding, scraping, polishing, cutting, or even burn and bury color inside, in order to obtain objects with different shapes and colors as desired. Efforts to create a desired object made humans seek out ingredients and resources far away, which lead to human communication and also fight each other for the limited resources.1

         In some conclusion, Trat is one of the ancient communities, that many of ancient stoneware were founded here. At present, Tha Prik villager call this axe “Khwan Fah” where it usually be found under the lightning strike, which linked to their belief to put “Kwan Fah” in the Fight cock henhouse, and make Tha Prik fight cock renowned as the great fighting cock, that fight like lightning.

........................................

24,923 views

1

share

Museum in Trat

12 April 2023
17,329
612
30 July 2018
4,680
539
02 August 2018
6,152
587
22 August 2018
4,140
283