คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
Instructions for use
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

Back

Grandma's Shrine

What's good about Udon Thani? When you arrive in Udon Thani, what do you think of?  Udon Thani is one of the provinces of the upper northeast, a major province popular with both Thai and foreign tourists for learning and experiencing the way of life. There are many tourist attractions to choose from. It is also home to many of the world's most popular tourist attractions, such as creative attractions, agricultural attractions, eco-tourism and cultural attractions. Today, we will tell you an impressive story about the legendary and long-standing attractions of Udon Thani: The Puenya Shrine and the Thai-Chinese Cultural Center, a sacred place revered by the Chinese people, which is believed to have been established since 1945 by a group of Chinese merchants who had come to Udonthani province and summoned incense powder to the wooden stamped shrine on the banks of Nong Bua, which is home to the punya shrine today and has expanded the area into a thai-Chinese cultural center. This place is a shrine of chinese, with a large and elegant elegance, with its distinctive chinese garden architecture. The room was very clean and comfortable. In addition, the shrine of Pu grandparents is a 99-meter-long golden dragon sanctuary that will be used in the exhibition at Thung Si Muang in December every year. In addition, the area is also a 24-year-old moral garden, which has brought together many varieties of auspicious trees such as dragon rice and willow. There is also an imperial koi pond where visitors can feed the crawford fish and take photos to capture the impression. The pool is decorated with embossed sculptures that tell the story of the 24 most grateful legends of the Chinese land, with both Thai and Chinese subtitles.  
Nowadays, both udon and nearby tourists and foreign visitors come to pay homage to the blessings of The Lord Buddha every year. It is considered that this shrine is the center of the heart of Udon Thani and its neighbors. It also provides prosperity and happiness of the public. Inside the Museum of Virtue, which is on display at The Grandfather's Shrine, is a collection of stories of Chinese people who settled in UdonThani 120 years ago, with visitors opening up to watch 3D movies of the power of faith in the god grandfather. The story of trades in the past There is also a ping-an tea shop that serves drinks and snacks for visitors to taste in a Chinese-style atmosphere, but it also has a modern décor that provides a relaxing place for visitors to enjoy. What you'd like to say is that the matcha green tea is the good taste and the price is very friendly. 

3,829 views

0

share