คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
Instructions for use
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

Activities

  1. Home
  2.    >   
  3.    >   Suan Sunandha Museum Night 2020
Activities year 2020

18 Dec 2020

20 Dec 2020

Suan Sunandha Museum Night 2020

312 VIEW

0

share

Fine Arts Department and Ministry of Culture cooperate

with committee to permit Suan Sunandha Rajabhat University’s

work held Museum Night 2020

On 18th -20th  December 2020, 17.00 pm -21.00 pm.

at Suan Sunandha Museum, Fine Arts Department and Ministry of Culture,

Suan Sunandha Rajabhat University (Building 27)

 

  • View the exhibition go into “Phraphai sprinkling Andaman Satinwood”

time: 18.00 pm / 19.00 pm / 20.00 pm

Register for free before entry the exhibition at counter

 

  • The artificial craft training

On Friday 18 December 2020: Bouquet bracelet

On Saturday 19 December 2020: Bouquet necklet

On Sunday 20 December 2020: Bouquet earrings

 

  • Palace of people’s Booths

You can try Thai food they’ve selected many foods

such as Nam Prik Long Rau (Chili paste),

Khao Ping (Toasted Rice) Prawimadathur’s recipe,

Traditional sweets, artificial flower hangs, incense and so on.

At the front of Suan Sunandha Museum.

 

Contact for more details Facebook: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

Or Tel: 02-160-1216

Created Date : 18 December 2020

0

share

18 Dec 2020 - 20 Dec 2020

17:00 - 21:00


Wachira Phayaban
Khet Dusit Bangkok

Telephone : 02-160 1216

Fax : 02-160 1054