คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
Instructions for use
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

Back

สงขลา@ศาลหลักเมือง

ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง

ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา

ที่ตั้ง : ถนนนางงาม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา ถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยเชื้อสายจีนทั้งในจังหวัดสงขลา และจังหวัดใกล้เคียง

 

ประวัติศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา

             ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลาได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจาก พระบามสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว สมัยรัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ฯ ตรงกับปีขาล จัตวาศกศักราช 1204 ตรงกับ พ.ศ. 2385 โปรดให้จัดการฝังหลักไชยเมืองสงขลา ทรงพระราชทานไม้ชัยพฤกษ์หลักไชยต้นหนึ่ง ต้นเทียนไชยเล่มหนึ่ง พร้อมด้วยเครื่องไทยทานต่างๆ และทรงโปรดเกล้าให้สมเด็จพระอุดมปิฎก ประธานสงฆ์ฐานานุกรม 8 รูป ออกมาเป็นประธาน กับพระราชครูอัษฎาจารย์พราหมณ์ กับพราหมณ์ 8 นาย ออกมาเป็นประธานในการฝังเสาหลักเมืองสงขลา ครั้น ณ เดือน 4 ขึ้น 12 ค่ำ เวลาเช้าโมงหนึ่งกับ 10 นาที ได้อุดมฤกษ์ พระยาสงขลา (เถี้ยนเส้ง) กับ พระครูอัษฎาจารย์พราหมณ์ เชิญหลักไม้ชัยพฤกษ์ลงฝังที่กลางเมืองสงขลา ปรากฏอยู่ทุกวันนี้เป็นระยะเวลา 160 ปี

เสาหลักเมืองเดิม

         ที่ได้รับพระราชทานไม้ชัยพฤกษ์ จากพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวในปี พ.ศ. 2385 ต่อมาได้มีการปรับปรุงบูรณะ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในปี พ.ศ.2460 โดยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมขุนพลลพบุรีราเมศวร์ อุปราชมณฑลปักษ์ใต้

 

ตามความเชื่อของชาวสงขลาเชื้อสายจีน ได้มีการอัญเชิญองค์เทพศักดิ์สิทธ์ ช่วยปกปักษ์รักษาเมือง..เป็นองค์เจ้าพ่อหลักเมือง มีชื่อว่า " เซ่งห๋องเหล่าเอี๋ย" มาประดิษฐานไว้ตั้งอยู่ด้านหลังของหลักเมือง โดยจะมีงานสมโภชประจำปี ในช่วง วันแรม 1 ค่ำเดือน 8 ของทุกปี

16,324 views

0

share

Museum in Songkhla

25 December 2019
32,996
673
04 July 2019
10,961
683
15 September 2023
7,197
628
04 July 2019
11,843
632
04 July 2019
5,332
601
04 July 2019
11,231
613