คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
Instructions for use
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

Back

วัดเทิงมิ่งเมืองเซไล

            วัดเทิง หรือ วัดบนสุทธาวาส เทิง หมายถึง บน ข้างบน ตั้งอยู่ที่บ้านทรายขาว หมูที่ 5 ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย ตรงข้ามกับโรงเรียนชุมชนทรายขาว เป็นโบราณสถานเก่าแก่คู่เมืองเซไล เซ หมายถึง ลำน้ำ ส่วน ไล หมายถึง การชำระล้าง ซึ่งเป็นภาษาลาวโบราณ ตามตำนานกล่าวว่าสร้างขึ้นในสมัยท้าวหล้าน้ำ เจ้าเมืองคนที่ 2 ประมาณ พ.ศ. 1935-2015 ตรงกับสมัยเด็จพระบรมไตรโลกนาถแห่งกรุงศรีอยุธยา ภายในวัดพบซากพระประธานโบราณขนาดใหญ่ มีลักษณะก่ออิฐเป็นเค้าโครงของพระพุทธรูปอยู่เหนือกองอิฐ เหตุที่วัดแห่งนี้ร้างลงเพราะเกิดเหตุการณ์กลุ่มจีนฮ่อมาปล้นสะดมชาวเมือง และรื้อทำลายค้นหาสมบัติ ปัจจุบันวัดแห่งนี้ไม่มีพระสงฆ์อยู่จำพรรษา ชาวบ้านทรายขาวได้สร้างศาลาครอบองค์พระประธานไว้ มีแม่จันทราเทวีเป็นผู้ดูแลความสะอาด ภายในวัดมีความร่มรื่น มีการจัดสวนไม้พุ่มสะอาดตา ผู้ศรัทธาสามารถเข้าไปกราบสักการะ เยี่ยมชมโบราณสถานแห่งนี้ได้

2,880 views

1

share

Museum in Loei

31 October 2019
11,450
567
31 August 2018
5,413
519
27 July 2018
8,208
488
31 August 2019
3,347
290