Activities

  1. Home
  2.    >   
  3.    >   กิจกรรม อ่านออก อ่านเป็น : ว่าด้วยการอ่านให้เก่ง
Activities year 2019

03 Mar 2019

กิจกรรม อ่านออก อ่านเป็น : ว่าด้วยการอ่านให้เก่ง

185 VIEW

0

share
ห้องคลังความรู้ มิวเซียมสยาม เชิญชวนมิตรสหาย ผู้รักการอ่านมาพบปะกันใน กิจกรรม อ่านออก อ่านเป็น : ว่าด้วยการอ่านให้เก่ง โดย ดร.ถนอมวงศ์ ล้ำยอดมรรคผล ผู้เขียน “การอ่านให้เก่ง” พิมพ์ครั้งที่ 17 . ไม่ว่าคุณจะเป็นคนอ่านหนังสือแบบไหน หรืออ่านอะไร ไม่ว่าคุณจะรู้สึกคร้านจะอ่านหรือขยันสักปานใด การอ่านก็เป็นส่วนหนึ่งที่แทรกซึมอยู่ทุกอณูของชีวิต เชิญร่วมพูดคุย สนทนา เรื่องที่ว่าด้วยการอ่าน ได้ ณ บัดนี้ . ในวันที่ 3 มีนาคม 2562 ณ ห้องคลังความรู้ ชั้น 2 อาคารสำนักงาน มิวเซียมสยาม . เข้าร่วมฟรี ลงทะเบียน https://goo.gl/R2SRC4 . กำหนดการสำคัญ 13.00 น. ลงทะเบียน /เขียนแนะนำตัวเองสั้นๆ /อ่านหนังสือแนะนำการอ่าน 14.00 น. วิทยากรพูดคุย 15.00 น. รับประทานอาหารว่าง 15.30 น. Workshop กิจกรรมการอ่าน

Created Date : 14 February 2019

0

share

03 Mar 2019

13:00 - 15:30


Phraborommaharatchawang
Khet Phra Nakhon Bangkok

Telephone : 02 225 2777

Fax : 02 225 2775