คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
Instructions for use
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

Activities

  1. Home
  2.    >   
  3.    >   ประกาศรายชื่อ 5 ทีม ที่ได้รับรางวัล
Activities year 2018

01 Aug 2018

ประกาศรายชื่อ 5 ทีม ที่ได้รับรางวัล

1380 VIEW

0

share

รายชื่อ 5 ทีม ที่ได้รับรางวัลประกวดผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ทางวัฒนธรรม 3 มิติ (3D MUSEUM THAILAND) 

 

  •  รางวัลชนะเลิศ     

ทีม HCM 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1     

ทีม MADs-1 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2     

ทีม PPM 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

 

  • รางวัลชมเชย  2 รางวัล

- ทีม ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง 

  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง

ทีม B2P 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย


**หมายเหตุ** ทุกทีมจะต้องเข้ารับรางวัล ในวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ณ โรงละคร หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ตามกำหนดการดังแนบ)ดาวน์โหลดกำหนดการอบรม

Created Date : 01 August 2018

0

share

01 Aug 2018


Su Thep
Mueang Chiang Mai Chiang Mai

Telephone : 053 - 218 280

Fax : 053 - 218 280