คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
Instructions for use
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

Activities

  1. Home
  2.    >   
  3.    >   ประกาศรายชื่อ 22 ทีม 
Activities year 2018

28 Jun 2018

ประกาศรายชื่อ 22 ทีม

1352 VIEW

0

share

รายชื่อ 22 ทีม ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวัฒนธรรม 3 มิติ (3D MUSEUM THAILAND)  

 

(1) SA CG

(2) เม็ดเล็กพริกขี้หนู

(3) infinite bkp

(4) โครตระห่ำล่าทมิฬ

(5) User

(6) Baron Night

(7) Black Board

(8) Roses have thorns.

(9) Two beautiful

(10) chang noi

(11) HelloMROwl

(12) Mr.Merry

(13) CTT

(14) I'm here

(15) EQuanimity

(16) MADs-1

(17) HCM

(18) CG by BC-BAT

(19) Blue

(20) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง 1

(21) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง 2

(22) B2P    

 

**หมายเหตุ** ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเข้าร่วมอบรมการใช้งาน 3D ReCap Program เพื่อนำไปพัฒนาผลงานตามแนวทางของ สพร. ในวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ตามกำหนดการดังแนบ)

 

ดาวน์โหลดกำหนดการอบรม

Created Date : 22 June 2018

0

share

28 Jun 2018

09:00 - 17:00


Su Thep
Mueang Chiang Mai Chiang Mai

Telephone : 053 - 218 280

Fax : 053 - 218 280