คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
Instructions for use
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

Back

สะพานสราญวิถี

สะพานสราญวิถี ทางเดินแห่งความสุขสำราญ

            หากพูดถึงเมืองสามอ่าวแล้ว ทุกคนล้วนก็ต้องนึกถึงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดนี้มีที่ท่องเที่ยวอยู่มากมายหลายที่ แต่ภายในเมืองสามอ่าวที่ประกอบไปด้วย อ่าวน้อย อ่าวประจวบ และอ่าวมะนาว นั้นจะมีแลนด์มาร์คที่โดดเด่นยื่นออกมาสู่น่านทะเล นั้นก็คือ สะพานสราญวิถี หรือคนเก่าคนแก่จะรู้จักกันในนาม สะพานปลาประจวบ 

เพราะ ในอดีตเคยเป็นสะพานปลาอ่าวประจวบ สำหรับการประมงก่อนมีการประกาศยกเลิกใช้สะพานปลาดังกล่าวระจวบ ต่อมาทางจังหวัดได้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมและก่อสร้างเพิ่มเติม  ใช้รูปแบบและสีสันอิงกับสถานีรถไฟของจังหวัดซึ่งมีเอกลักษณ์ที่สวยงามโดดเด่น  อีกทั้งยังมีการปรับปรังภูมิทัศน์ให้สวยงามมากยิ่งขึ้น 

สำหรับชื่อ สะพานสราญวิถี นับว่าเป็นความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพราะได้มีหนังสือกราบบังคมทูล ขอพระราชทานชื่อ โดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อ สะพานปลาหน้าอ่าวประจวบคีรีขันธ์ ว่า “สราญวิถี” ซึ่งหมายถึงสะพานแห่งความสุขสำราญและพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ประทับที่ป้ายชื่อด้วย 

นอกจากจะเป็นแลนด์มาร์คที่สวยงามแล้วยังเป็นพื้นที่แสดงออกของคนในจังหวัดประจวบในงานต่างๆด้วย สำหรับทางเดินที่สุขสำราญของสะพานที่กล่าวมาข้างต้น นั้นก็เพราะ ทุกวัน ศุกร์และเสาร์ในแต่ละสัปดาห์จะมีถนนคนเดินเรียบอ่าวประจวบ ซึ่งเมื่อผู้คนเดินเที่ยวภายในถนนคนเดินเสร็จก็จะเดินมาพักผ่อนหย่อนใจ เมื่อเดินออกไปแล้วเราจะรู้สึกสดชื้น รู้สึกมีความสุขสำราญ

7,416 views

4

share

Museum in Prachuap Khiri Khan

11 November 2019
3,084
618
02 July 2019
2,615
592
02 July 2019
2,549
587
02 July 2019
1,507
312
12 November 2019
1,848
321
02 July 2019
7,151
337