คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
Instructions for use
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

Back

ศาลสมเด็จพระนเรศวร

ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอวิเชียรบุรี

           ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวอำเภอวิเชียรบุรี ที่ประชาชนให้ความเคารพนับถือและรวมใจกันก่อสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแสดงถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าโรง ห่างจากทางแยกทางหลวงหมายเลขที่ 21สระบุรี-หล่มสัก ตามเส้นทางเข้าตัวเมืองเป็นระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร

ประวัติความเป็นมา
          ตามพงศาวดารในสมัยรัชกาลสมเด็จพระมหาธรรมราชา เขมรได้ยกทัพเข้ามากวาดต้อนประชาชนในเขตจังหวัดนครราชสีมา สมเด็จพระมหาธรรมราชาจึงมีพระบรมราชโองการให้สมเด็จพระนเรศวรเมื่อครั้งดำรงพระอิสริยายศเป็นสมเด็จพระมหาอุปราชครองเมืองพิษณุโลกเมื่อปีพ.ศ.2125 คุมทัพรุดหน้าเสด็จมาถึงเมืองวิเชียรบุรี แล้วโปรดให้พระศรีถมอรัตน์ เจ้าเมืองวิเชียรบุรี และพระยาชัยบาดาล เจ้าเมืองชัยบาดาล ในขณะนั้นเป็นทัพหน้าไปตีทัพเขมรของพระยาละแวกที่เมืองนครราชสีมาให้แพ้พ่ายไป

          ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และวีรกรรมของบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า เมื่อ พ.ศ. 2525 นายบุญรงค์ นิลวงศ์ นายอำเภอวิเชียรบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนชาวอำเภอวิเชียรบุรี จึงได้ร่วมกันสร้างศาลประดิษฐานพระบรมรูปของพระองค์ท่านไว้ด้วยความร่วมมือออกแบบโดยกรมศิลปากร และดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2526 จึงได้ทำพิธีเคลื่อนย้ายพระบรมรูปของพระองค์ท่านโดยรถสายสะพานลำเลียงพลจาก บริเวณที่ว่าการอำเภอมายังที่ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในปัจจุบัน โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จมาทำพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2518 และได้ทรงกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี และพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ทรงประกอบพิธีเปิด ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอวิเชียรบุรี เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2526
          

           นับตั้งแต่ พ.ศ. 2527 เป็นต้นมา ชาวอำเภอวิเชียรบุรี จะจัดงานพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระ-นเรศวรมหาราช เป็นประจำทุกปีราวเดือนมกราคม ซึ่งตรงกับวันกองทัพไทย ณ บริเวณศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ สำหรับนักท่องเที่ยวหรือผู้เดินทางมากราบไหว้สามารถเข้ามาสักการะบูชาได้ทุกวัน โดยติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี โทรศัพท์ : 056-791388 หรือ 056-791887

8,851 views

1

share

Museum in Phetchabun

28 June 2019
21,219
625
26 September 2019
4,456
521
31 May 2019
8,493
555
22 August 2018
2,741
248