คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
Instructions for use
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

Activities

  1. Home
  2.    >   
  3.    >   นิทรรศการ “ทรงพลิกฟื้นปฐพี”
Activities year 2017

04 Dec 2017

13 Jan 2018

นิทรรศการ “ทรงพลิกฟื้นปฐพี”

1489 VIEW

0

share
ขอเชิญทุกท่านรู้จักกับพระอัจฉริยภาพในการแก้ไขปัญหา “ดิน” ทั่วทุกภูมิภาค รวมถึง “หญ้าแฝก..พืชมหัศจรรย์” ที่คืนชีวิตให้กับดิน  ในนิทรรศการ “ทรงพลิกฟื้นปฐพี” เนื่องในวันดินโลก  5 ธันวาคม ณ พิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน (ข้างพลับพลาสยามินทราศิริราชานุสรณีย์) ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2560 – 13 ม.ค. 2561 เวลา 10.00น. – 17.00น. ปิดวันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์  สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2419 2618-9

 

ทั้งนี้ สามารถชมแปลงเกษตรสาธิตเพื่อชีวิตคนเมือง “พืชผักสวนครัว ..รั้วกินได้” บริเวณฐานป้อมพระราชวังหลัง หลังอาคารพิพิธภัณฑ์ 1

Created Date : 24 November 2017

0

share

04 Dec 2017 - 13 Jan 2018

2 Wanglang Road
Siri Rat
Khet Bangkok Noi Bangkok

Telephone : 02-419 2618-9

Fax :