คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
Instructions for use
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

Back

Museumที่เราอยากเห็น

พิพิธภัณฑ์แรกของนนทบุรีกับสถิติผู้เข้าชม 20,000 คน ใน 3 วันแรก

พิพิธภัณฑ์ประวัติธรรมชาติจังหวัดนนทบุรี

17 พฤศจิกายน 2504 ณ อาคาร 2 ชั้นเล็กๆ ไม่ไกลจากท่าน้ำนนทบุรี มีผู้เข้าชมอย่างหนาแน่นทั้งกลางวันและกลางคืนไม่ต่ำกว่า 20,000 คน ภายในสามวันแรกของการเปิด "Museum" แห่งแรกของนนทบุรี

ท่ามกลางความสงสัย "จัดสร้างเพื่อวัตุประสงค์อะไร?" "ใช้งบประมาณคุ้มค่าหรือไม่?" 

ท่ามกลางความอยากรู่อยากเห็น "สัตว์ที่จัดแสดงในตู้กระจกคือตัวอะไร?" "พันธุ์ทุเรียนมีอะไรบ้าง?" "นนทบุรีมีความเป็นมาตั้งแต่สมัยใด?"

หลังจากปิดทำการเป็นเวลานานและแปรสภาพเป็นที่นอนของคนเร่ร่อนอยู่หลายปี วันนี้พิพิธภัณฑ์ประวัติธรรมชาติจังหวัดนนทบุรีเปิดให้เข้าชมอีกครั้ง 

จากที่เคยเป็นแหล่งความรู้อันทันสมัยน่าตื่นตาตื่นใจของประชาชน ตอบสนองความอยากรู้อยากเห็นในความเป็นไปใหม่ๆ ของโลก ปัจจุบันมีสภาพไม่ต่างจากดาราหลงยุค ที่ไม่เป็นที่รู้จักเหมือนวันวาน หากไม่ปรับให้หมุนทันโลก อีกไม่นานก็คงจะเลือนหายไปจากความทรงจำของคนนนทบุรี เหมือนทุเรียนนนทบุรีที่ใกล้จะสูญพันธุ์

Nondhaburi Museum of Natural History 

On 17 November 1961, a crowd of 20,000 people had visited this small two-storey building near Nondhaburi pier. As the first "museum" of Nondhaburi province, it sucessfully attracted thousands of visitors days and nights.

Some doubted "what is the museum?" "Why was it created?" "Is it worthwhile?".

Some wondered "What are those creatures?" "How many type of Nondhaburi's durians?" "When was Nondhaburi wa built?"

Today the museum is reopened after a long break. Its old day charm completely diminished, if this museum can't evolve to be the attraction for knowledge, art or even entertainment, it could be extinct from the memory of Nondhaburi History.

2,957 views

0

share

Museum in Nonthaburi