คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
Instructions for use
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

Back

ลันตาที่คล้ายๆลันเตา

หลงเสน่ห์เมืองเล็กหลากวัฒนธรรม

เราเคยสงสัยเหมือนกันว่าทําาไมเวลาไปเที่ยวทะเลในประเทศไทย เราถึงไม่ค่อยเจอ นักท่องเที่ยวไทยมากนัก จากการมาลงพื้นที่ครั้งนี้ ทําาให้เรารู้ว่าที่เกาะลันตาถ้า จะมาเที่ยวเอง ราคาค่อนข้างสูง เพราะฝรั่งอยู่เยอะ การไปเที่ยวครั้งนี้ของเรา จึงมุ่งเน้นไปที่การลงพื้นที่ของชาวบ้าน เพื่อลดค่าใช้จ่ายของทริปนี้ (555) หมู่บ้านเล็กๆที่เราจะมานําเสนอให้ทุกคนรู้จักในครั้งนี้ คือหมู่บ้าน ชาวเล ที่อยู่ติดกับท่าเรือศาลาด่าน บนเกาะลันตา หมู่บ้านนี้เป็น หมู่บ้านที่รักษาความเป็นตัวเองไว้ค่อนข้างสูง แม้จะอยู่ห่างจาก ตลาดไม่มากนัก แต่พอเดินเข้าไปในหมู่บ้าน ก็เหมือนไปอยู่อีกโลกหนึ่ง กิจกรรมหลักๆของที่นี่ก็จะเป็นการไปดําาน้ําา สถานที่ที่เหมาะกับการดําาน้ําา แบบ excusive ของที่นี่คือ เกาะห้า เหมาะมากสําาหรับการดําาน้ําาลึก (Diving) ภาพตอนที่อยู่ใต้น้ําาสวยมากๆ ตอนที่แสงอาทิตย์ส่องลงไปยังพื้นใต้ท้อง ทะเล มันเป็นลําาๆ แล้วก็ฝูงปลาเป็นพันๆตัว ว่ายใกล้ๆเรา เป็นอะไรที่ตื่นตา ตื่นใจมาก แต่เราก็ไม่มีกล้องถ่ายภาพใต้น้ําา ฮ่าๆ ต้องไปสัมผัสกันเองนะ ตอนเย็น เราออกไปตกปลาหมึกและออกไปดูพราย น้กันเราไม่เคยตกปลาหมึกมาก่อน ส่วนพรายน้ําา ก็ได้ยินแต่คนบนเกาะเล่าให้ฟัง บอกว่ามันเป็นแพลงก์ ตอนเรืองแสง ตอนที่อยูที่ทะเล เมื่อเราเดินเรือ มัน จะส่องแสงออกมา เหมือนหิ่งห้อยในน้ําา และถ้าเรา จอดเรือ แล้วเอามือไปกวักๆ น้ําาจะเห็นมันเรือง แสงเต็มไปหมด คล้ายๆหนังเรื่อง Life of Pi ได้ยิน สรรพคุณแล้วก็สนใจมาก อยากไปเห็นด้วยตา พอ ไปถึง เราตกปลาหมึกได้ “สองตัว” แต่เราก็ต่ืนเต้น นะ ไม่เคยเห็นปลาหมึกตัวเป็นๆมาก่อน ปลาหมึกตัว ใสมาก น่าเสียดาย ถ่ายภาพตอนกลางคืนไม่เป็น เปิด วีดีโอ มันก็มืดสนิท ทําาให้การเก็บภาพความประทับ ใจต่างๆตอนฟ้ามืด เป็นได้เพียง memory ในสมอง จากการเดินทางในคร้ังนี้ เราได้พบเจออะไรต่างๆมากมาย เราได้เรียนรู้ว่า การมาเท่ียวคนเดียวแบบไม่รู้จักใครมาก่อน มันก็สนุกไปอีกแบบ การค้นพบมิตรภาพใหม่ๆในครั้งน้ี ทําาให้เราได้รู้ว่า ผู้คนบนเกาะลันตาเป็นมิตรมากๆ เจอกัน ก็ยิ้มให้กันตลอด ทั้งๆที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน ท่ีนี่มันยัง มีความดิบของการเป็นชาวเลอยู่ แต่ตรงจุดที่เป็นเมือง ก็มีความเจริญและมีการบริการแบบอยู่ได้ไม่ลําาบาก ทุก คนยังรักษาความสะอาด และธรรมชาติของเกาะไว้ค่อน ข้างดี เมื่อมีเรื่องเดือดร้อน ทุกคนก็พร้อมให้ความช่วย เหลือโดยไม่หวังผลตอบแทน คนที่นี่ไม่ได้มองแต่จะขูดรีด นักท่องเที่ยวตลอดเวลา ซึ่งมันค่อนข้างหาได้ยากเมื่อ ไปเที่ยวที่อื่น ลันตาครั้งนี้เปิดประสบการณ์การท่อง เที่ยวคนเดียวของเรามาก พูดขนาดนี้ ไม่มาไม่ได้แล้ว .
2,526 views

0

share