Activities

  1. Home
  2.    >   
  3.    >   พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปิดปรับปรุงชั่วคราว
Activities year 2016

01 Oct 2016

30 Sep 2017

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปิดปรับปรุงชั่วคราว

895 VIEW

0

share

ในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง ปิดปรับปรุงชั่วคราว ตาม "โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพอาคารจัดแสดงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต"   

Created Date : 22 March 2017

0

share

01 Oct 2016 - 30 Sep 2017


Si Sunthon
Thalang Phuket

Telephone : 076-379 895-7

Fax : 076-379 897