คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
Instructions for use
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

Back

วัดโสธรวรารามวรวิหาร

วัดโสธรวรารามวรวิหาร

วัดโสธรวรารามวรวิหาร ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมือง ริมแม่น้ำบางปะกงเดิมชื่อว่า"วัดหงส์" สร้างในสมัย    กรุงศรีอยุธยาตอนปลาย เป็นที่ประดิษฐาน "หลวงพ่อโสธร" พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดฉะเชิงเทรา มีการเล่าขานสืบต่อกันมาว่า ในสมัยล้านช้าง-ล้านนา เกิดยุคเข็ญขึ้น พม่าได้ยกทัพมาตีไทยหลายครั้ง จนครั้งสุดท้ายได้เผาบ้านเผาเมือง ตลอดจนวัดวาอารามต่างๆ หลวงพ่อ 3 พี่น้องจึงได้ปรึกษากัน เห็นว่าเป็นสถานการณ์ที่คับขัน จึงได้แสดงอภินิหารลงแม่น้ำปิงแล้วล่องมาทางใต้ พระพุทธรูปองค์พี่ใหญ่แสดงอภินิหารลอยไปถึงแม่น้ำแม่กลอง  จังหวัดสมุทรสงคราม ชาวประมงอาราธนาท่านขึ้นประดิษฐานไว้  ณ  วัดบ้านแหลม มีชื่อเรียกกันว่า "หลวงพ่อวัดบ้านแหลม" อีกองค์แสดงอภินิหารล่องเข้าไปในคลองบางพลี ชาวบ้านได้อาราธนาขึ้นประดิษฐานที่วัดบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ มีชื่อเรียกว่า "หลวงพ่อโตบางพลี"

          ส่วนพระพุทธรูปองค์สุดท้าย หรือหลวงพ่อพระพุทธโสธร  ได้แสดงอภินิหารลอยมาขึ้นที่หน้าวัดหงส์ ชาวบ้านพยายามฉุดขึ้นฝั่งหลายครั้งหลายหน แต่ไม่สามารถอัญเชิญหลวงพ่อขึ้นจากน้ำได้ กระทั่งมีอาจารย์ ผู้มีความรู้ทางไสยศาสตร์ผู้หนึ่งได้ตั้งศาลเพียงตาบวงสรวง เอาสายสิญจน์คล้องกับพระหัตถ์พระพุทธรูป และเชิญชวนประชาชนทั้งชาวไทยชาวจีนพร้อมใจกันจับสายสิญจน์ จึงสามารถอาราธนาขึ้นฝั่งได้โดยง่าย หลวงพ่อพุทธโสธรประดิษฐาน  ณ  วัดโสธรวรารามวรวิหารจังหวัดฉะเชิงเทรา จนถึงทุกวันนี้

          พระพุทธโสธรเดิมเป็นพระพุทธรูปหล่อด้วยสำริดอย่างสวยงาม ต่อมาพระสงฆ์ในวัดเห็นว่ากาลต่อไป   ภายหน้าคนที่กิเลสแรงกล้าอาจจะลักไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัว เพื่อความปลอดภัยจึงพอกปูนเสริมให้ใหญ่หุ้มองค์จริงไว้ภายใน พุทธลักษณะขององค์หลวงพ่อพระพุทธโสธรที่ปรากฏในปัจจุบัน จึงเป็นแบบปูนปั้นลงรักปิดทอง พระวรกายแบบเทวรูป พระตักตร์แบบศิลปะล้านนา พระเกตุมาลาแบบปลี อันหมายถึงความอยู่เย็นเป็นสุขตามคติของชาวจีน ข้อพระกรข้างขวามีกำไลรัดตรึง เป็นเครื่องหมายถึงความอาทรห่วงใย มีความกว้างของพระเพลา  3 ศอก 5 นิ้ว (หน้าตักกว้าง 1.65 เมตร สูง 1.48 เมตร) เวลาเปิดให้เข้านมัสการ วันธรรมดา ตั้งแต่เวลา 07.00 น. -16.15 น วันหยุด ตั้งแต่เวลา07.00 น. - 17.00

 

ข้อมูลจาก  http://www.chachoengsao.go.th/

 

7,458 views

0

share

Museum in Chachoengsao