Back

สามล้อถีบ

สามล้อถีบ เสน่ห์แห่งเมืองนนท์

   ในอดีตสามล้อถือเป็นพาหนะที่คนไทยส่วนใหญ่นิยมเป็นอย่างมาก เมื่อบ้านเมืองมีความเจริญและพัฒนามากขึ้นคนก็เปลี่ยนความนิยมไปใช้พาหนะที่สะดวกและรวดเร็วมากกว่าสามล้อถีบแบบเดิม ประกอบกับวิถีชีวิตของเราเริ่มเปลี่ยนไปผู้คนต่างเร่งรีบ จักรยานยนต์รับจ้างจึงตอบรับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปในปัจจุบันสามล้อถีบมีให้เห็นทั่วไปในทั่วทุกหัวระแหงตามท้องถนนเมืองนนทบุรี ที่ยังคงให้บริการประชาชน แม้จำนวนจะลดน้อยลงตามสภาพสังคมที่เร่งรีบ

   ลุงป๊อกบอกว่าที่ซอยเรวดีนี้มีเหลือเพียง 30 คันเท่านั้น ซึ่งถือว่าน้อยมากหากเทียบกับสมัยก่อน คนส่วนมากที่ใช้บริการจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของในตลาดท่าน้ำนนท์ และผู้คนในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อเดินทางไปตลาด ในแต่ละวันรายได้ที่ได้รับมากกว่า 500 บาท หากแต่ถ้าวันไหนที่ไม่ค่อยมีคนใช้บริการก็จะได้วันละไม่ต่ำกว่า 300 บาท รายได้ของแต่ละวันไม่ต้องหักเป็นต้นทุน ทั้งหมดคือกำไร เพราะไม่ต้องลงทุนอะไร ลงแค่แรงกายแล้วยังทำให้ร่างกายแข็งแรงด้วย  นอกจากกำไรจากการปั่นสามล้อแล้วสามล้อบางคันยังมีรายรับจากการเปิดพื้นที่ด้านหลังของรถให้เป็นพื้นที่โฆษณา รายได้จากสามล้อสามารถเลี้ยงครอบครัวได้สบายๆ

    แต่ก็เป็นเรื่องน่าเสียดายที่คนสมัยนี้นิยมความสะดวกสบายรวดเร็วมากกว่าการใช้ชีวิตแบบช้าๆค่อยเป็นค่อยไป อาชีพสามล้อถีบจึงเริ่มร่อยหรอลงทุกวัน เห็นสามล้อที่ไหนลองใช้บริการแล้วจะรู้ว่าการเดินทางแบบสบายๆเป็นอย่างไร ทั้งยังเป็นการให้กำลังใจอาชีพคนถีบสามล้อ และมีส่วนช่วยอนุรักษ์สามล้อถีบให้อยู่คู่สังคมของเราต่อไป

ข้อมูลจาก : คุณลุงป๊อก  อาชีพปั่นสามล้อถีบ

เรียบเรียง : นางสาว ภักดิพร ดีโสภา นิสิตชั้นปีที่ 4  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

3,521 views

0

share

Museum in Nonthaburi