คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
Instructions for use
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

Back

เมืองศรีเทพ

เมืองศรีเทพ

    อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ เป็นโบราณสถานสำคัญของจังหวัดเพชรบูรณ์  สันนิษฐานกันว่าสร้างขึ้นในยุคขอมเรืองอำนาจ  มีอายุไม่ต่ำกว่า 1,000 ปี  อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพมีพื้นที่ครอบคลุมโบราณสถานในเมืองเก่าศรีเทพ ซึ่งมีชื่อเดิมว่า "เมืองอภัยสาลี" มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 2,889 ไร่  แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ เมืองส่วนใน มีลักษณะเป็นรูปเกือบกลม ที่ภายในเป็นที่ราบลอนคลื่น มีสระน้ำ หนองน้ำกระจายอยู่ทั่วไป พบซากโบราณสถานกว่า 70 แห่ง บางแห่งได้รับการขุดแต่งบูรณะแล้ว และเมืองส่วนนอก มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าต่อกับเมืองส่วนใน มีสระน้ำกระจายอยู่ทั่วไป และพบโบราณสถานกระจายอยู่แบบเดียวกัน  โบราณสถานสำคัญอยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพมีศิลปะที่งดงามตามแบบสถาปัตยกรรมขอม  ทั้งยังมีโบราณวัตถุที่ขุดค้นพบบริเวณเมืองศรีเทพ  โดยเฉพาะปฏิมากรรมประเภทศิลา บางส่วนได้นำไปจัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร  เช่น เทวรูปพระนารายณ์  พระกฤษณะ  พระอาทิตย์ ฯลฯ

   เยือนโบราณสถานเขาคลังใน มีผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ใช้ศิลาแลงเป็นวัสดุหลักในการก่อสร้างมีลักษณะทางสถาปัตยกรรมแบบทวารวดี มีปฏิมากรรมปูนปั้นรูปคนและสัตว์  ได้แก่ รูปคนแคระ  สัตว์ในวรรณคดี  เช่น โค ครุฑ  ช้าง  แสดงท่าค้ำยันฐานโบราณสถาน ประดับด้วยลายพรรณพฤกษา และลายเรขาคณิต  คาดว่ามีอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 13-14  สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นเพื่อเป็นศาสนสถานในพุทธศาสนา  มีธรรมจักรศิลาตั้งอยู่ด้านหน้าเขาคลังใน ซึ่งเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าเมืองศรีเทพเป็นเมืองโบราณในยุคทราวดีมาก่อน

   เยี่ยมมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์นอกจากโบราณสถานโบราณวัตถุภายในอุทยานฯยังมีหลุมขุดค้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์  ได้แก่  หลุมขุดค้นโครงกระดูกมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์  มีจำนวนห้าโครง  ขุดพบเมื่อปี พ.ศ. 2531  หลุมลึกประมาณ 4 เมตร  โครงกระดูกที่สมบูรณ์เป็นมนุษย์เพศหญิง หอนหงาย  หันหน้าไปทางทิศเหนือ  คาดว่าเป็นชุมแรกเริ่มมีอายุกว่าพันปีมาแล้ว  ก่อนที่จะพัฒนาเป็นสังคมที่มีศาสนาในเวลาต่อมา

   หลุมขุดค้นที่ 2  อยู่ใกล้กันมีความลึกประมาณ 2 เมตร  ขุดพบโครงกระดูกช้างที่มีสภาพสมบูรณ์มาก  สันนิษฐานว่าอาจเป็นช้างที่ตายเองตามธรรมชาติหรือช้างที่ตายขณะใช้ลากซุงเพื่อนำมาสร้างโบราณสถานแห่งนี้

   ชมปรางค์สองพี่น้องตั้งอยู่ด้านหลังศูนย์บริการข้อมูล มีปรางค์สององค์หันหน้าไปทางทิศตะวันตก  ฐานก่อด้วยศิลาแลงเป็นศิลปะขอมแบบบาปวนต่อนครวัด ยลปรางค์ศรีเทพอยู่ใกล้กับปรางค์สองพี่น้องหันหน้าไปทางทิศตะวันตกบริเวณฐานก่อด้วยศิลาแลงแบบเดียวกับสถาปัตยกรรมขอมทั่วไป เรือนธาตุองค์ใหญ่ก่ออิฐแบบเดียวกับปรางค์สองพี่น้องมีการขุดพบชิ้นส่วนทับหลังเป็นรูปสลักลวดลายต่างๆ

 

 

ข้อมูลจาก : องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

ข้อมูลติดต่อ : โทรศัพท์ 0-5672-3020   http://www.phetchabunpao.go.th/

 

9,752 views

0

share

Museum in Phetchabun

28 June 2019
21,219
625
26 September 2019
4,456
521
31 May 2019
8,493
555
22 August 2018
2,741
248