Back

กินเข่าค่ำ ของดีเมืองสูงเนิน

สืบสานงาน “ประเพณีกินเข่าค่ำ ของดีเมืองสูงเนิน” นครราชสีมา

          ถิ่นเดิมโคราช พระพุทธไสยาสน์ศิลา ธรรมจักรล้ำค่า ปราสาทหินโบราณ ส้มโอหวานรสดี ประเพณีกินเข่าค่ำ แดนธรรมวะภูแก้ว” คำขวัญของเมืองสูงเนิน จุดเริ่มต้น การจัดงานประเพณีกินเข่าค่ำ ของดีเมืองสูงเนิน ถือเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในสัปดาห์ที่สองของเดือนมีนาคมของทุกปี ณ บริเวณปราสาทเมืองแขก โดยเป็นการร่วมแรงร่วมใจของชาวอำเภอสูงเนิน ที่มีมิตรไมตรีดีงาม ถูกถ่ายทอดผ่านวิถีชีวิตอันควรแก่การอนุรักษ์ เหตุการณ์ในอดีตที่ผู้คนล้อมวงนั่งขันโตกรับประทานอาหารเย็นท่ามกลางการร่ายรำที่สวยงาม และสืบสานประเพณีสู่อนุชนรุ่นหลัง

              ในปี พ.ศ. 2538 อำเภอสูงเนิน ได้สนับสนุนวัฒนธรรม งานกินเข่าค่ำ ปราสาทเมืองแขก ขึ้นเป็นครั้งแรก โดยจัดแบบเรียบง่าย เชิญหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และชาวบ้านกลุ่มต่างๆ ในอำเภอสูงเนิน นำอาหารมาร่วมกินเข่าค่ำ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ มีการแสดงพื้นบ้าน เช่น เพลงโคราช มาสร้างความบันเทิง

             พ.ศ. 2542 มีการเพิ่มกิจกรรมต่างๆ ให้งานน่าสนใจขึ้น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น การจัดแสดงแสง เสียง ชุดศรีจนาศปุระ การแสดงและจัดจำหน่ายพืชผลทางการเกษตรและงานหัตถกรรมของชาวสูงเนินและเปลี่ยนชื่องานเป็น ประเพณีกินเข่าค่ำของดีเมืองสูงเนิน

 

เขียนโดย : ที่ว่าการอำเภอสูงเนิน โทร.04441-9259 หรือเทศบาลตำบลสูงเนิน โทร.0-4441-9795 ต่อ 23 และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครราชสีมา โทร.04421-3030

ข้อมูลจาก  :  http://www.manager.co.th/Travel/ViewNews.aspx?NewsID=9570000034561

1,157 views

0

share