คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
Instructions for use
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

Back

Black Sand Beach

The only black sand beach in Siam

         The black sand beach is located in the area of Laem Makham forest, A Thai National Conserved Forest as announced in the Government Gazette document book 91, part 114 on July 2nd, 1974, declared in Ministerial Regulation number 680 (1974) according to the National Forest Conservation Act (1964). The black sand beach in Trat province is 1 of 5 black sand beaches in the world, the other 4 beaches are PulauLangKaiwi in Malaysia, Hualien – Taitung in Taiwan, Northern California and Waianpanapa in Hawaii.

         In the old days, this black sand beach was called Hua Suan (Garden Head) around Moo 6, Laem Ngob district, Trat province in the area of National Conserved Forest. The owner was Muslim and setup mosque in this area, before move away, left the place abandoned, and forest degradation. Until Grandmother Mhom came in covering herself in the black sand, then she recovered from paralysis. The news that the black sand can heal the disease was spread out widely. Later, lots of tourists pay more attention because they believe the sand can cure various diseases, such as body aches, headaches, knee pain or paralysis, etc. Geological Survey Division, Department of Mineral Resources had the black sand investigated, and found that this black sand has technical name as Limonite with its chemical formula 2Fe2O33H2O, A reddish brown to black mineral that caused by the collapse and decomposition debris of the shells and mines, mixed with quartz, chemical formula SiO2 (Silica) or the erosion of metal. However, no official medical treatment report

         This black sand beach at Hua Suan is located in the mangrove forest; due to the monsoon had blown sand into the mangrove forest area with lots of mud and shells. However, the strange nature of black sand beach in the mangrove forest is resulted in biological diversity. At later time, an abundant mangrove forest was restored, beneficial to the community for their occupation, a recreation area, an aquaculture nursery such as black crab shells, crabs, hammer shells etc.1

........................................

Black sand beach and mangrove forest ecotourism center

7,503 views

0

share

Museum in Trat

12 April 2023
17,281
612
30 July 2018
4,671
539
02 August 2018
6,137
587
22 August 2018
4,132
283