Back

เพลงของย่า

อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี

         เพลงโคราช คือการละเล่นพื้นถิ่นของโคราช มีที่เดียวในประเทศไทย เป็นการร้องเพลงเกี้ยวพาราสีกันระหว่างชายหญิง เป็นการร้องเพลงที่ไม่มีดนตรี ใช้ภาษาโคราช แต่งกายด้วยการนุ่งโจงกระเบน ผู้หญิงสวมเสื้อรัดรูป ผู้ชายสวมเสื้อคอกลมหรือเสื้อเชิ้ตมีผ้าขาวม้าคาดเอว แต่งหน้าแต่งตาสวยงาม เวลาร้องเพลงจะต้องเอามือมาแตะที่แก้ม พวกเขาเชื่อว่า จะทำให้เสียงก้องกังวานขึ้น

         ชาวโคราชทุกคน รู้กันดีว่า เพลงโคราช เป็นที่ชื่นชอบของย่าโม วีรสตรีคนสำคัญของโคราช ปัจจุบันเราเห็นเพลงโคราชเป็นเพียงการรำแก้บน ไม่มีเนื้อหาอะไรที่น่าฟัง หมอเพลงจะร้องเกี่ยวกับสิ่งที่คนมาจ้างแก้บน สิ่งที่ได้บนบานศาลกล่าวกับย่าโมไว้ แต่การที่คนส่วนใหญ่แก้บนกับย่าโมด้วยเพลงโคราช ก็ยังทำให้เพลงโคราชยังมีอยู่ให้เห็นได้จนทุกวันนี้ สถานที่ที่เราจะได้ชมการแสดงเพลงโคราชหลักๆ มี 2 ที่ คือ บริเวณลานย่าโม และวัดศาลาลอย

         การเปิดใจรับฟังเพลงโคราช อาจทำให้เราเข้าใจถึงแก่นความเป็นโคราชมากขึ้น เท่ากับเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรม สนับสนุนการประกอบอาชีพที่ทรงคุณค่า และรักษาเพลงที่ย่าชอบ ให้อยู่คู่กับเมืองของย่าตลอดไป

……….……….……….……….

Credit by :
ปภัสสร ยังสูงเนิน

1,133 views

0

share