คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
Instructions for use
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

Back

Korat Minibus

Korat Minibus (two-row seat bus)

         There are many types of transportation in Korat, whether by air, by car, by bus, or by train; However (however), for a transportation inside the city of Korat, a Two-row seat bus or “Korat Minibus” is the vehicle that everyone think of, and it is one of the unique identity of Korat city. There are some talking stories(story telling) about these minibus (minibuses), such as the minibus line 1 ; the most powerful, coolest and as fast as the 'Fast and Furious'. Besides, if you take minibus in Korat and happen to sit beside the driver seat, do not talk about politics, because you may be dropped out of the bus easily by the disagreement of politics sides. All in all, It (it) is considered strange that the Korat people still keep the story talking.

         Minibuses in category 1 and 4 service within the municipality and nearby area, category 1 consists of 21 lines that service within the municipality and nearby routes.

         Each minibus is uniquely different, whether its color, plate number, and regular route of services. And there is a good news for travelers visiting Korat as the “Minibus Route map” of Korat city had been presented, as adopt from a “Korat Two-row” route map from “We Korat” group by Katriya Nanok (Picky), an Information Technology student of Faculty of Communication Arts, Suranaree University of Technology, with Dr.Sornchai Kamonlimsakul as a project consultant.

……….……….……….……….

Reference :
http://wekorat.com/2016/04/07/2-taew-korat-map-download/ 

Credit by :
Theera Sriko

3,628 views

0

share